Filli Boya Yalıtım

TANIM
Capatect Dalmaçyalı TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı’ na uygun olarak 16 kg/m3 yoğunlukta üretilen polistren esaslı bir ısı yalıtım levhasıdır.

ÖZELLİKLERİ

  • Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhaları, polistren yapısındaki ideal karbon oranı ile aynı yoğunluktaki EPS ısı yalıtım levhalarına oranla %20 daha iyi bir ısı yalıtım değerine sahiptir.
  • TS EN 13163’ de yer alan hesap metoduna göre ısı iletkenlik katsayısı λD=0,033 W/mK’ dir. • Capatect Dalmaçyalı’ nın su buharı geçirgenliği çok yüksektir. (7=20-40). Bu sayede Capatect Dalmaçyalı ile ısı yalıtım yapılmıs duvarlarda su buharı yoğusması gerçeklesmez.
  • Capatect Dalmaçyalı, bir binada normal sartlarda karsılasılabilecek kısa ve uzun süreli mekanik yüklemelere basarı ile dayanabilecek yeterliliktedir. Genlesme, büzülme ve duvarların çalısmasından kaynaklanan sıva, boya ve kaplama çatlaklarının olusmasını önler.
  • Capatect Dalmaçyalı üretimden sonra standartlara uygun olarak dinlendirildikten sonra kesilir ve paketlenir. Bu süre içinde yapısındaki üretim gazlarını ve su buharını tamamen atarak mükemmel boyut stabilitesine ulasır.

WhatsApp chat